Ungdomsutvalget

Ungdomsutvalget i Industi Energi Statoil jobber med å engasjere og skolere unge medlemmer, spesielt med fokus på lærlinger og deltar årlig på alle lokale lærlinginntak.

Ungdomsutvalget består av :

  • Leder: Lars Svendsen
  • Nestleder: Sarah Kristin Tollevik
  • Medlemmer: Simona Aleksandraviciute, Christian Heggøy Foldnes, Erlend Hummelsund, Veronica B. Jensen, Ida Stømsvåg, Benjamin Harestad, Ulla Telnes,  Mattias bergdal, André Ivabakken Bjørsnøs
Lars Svendsen

Lars Svendsen

Leder Ungdomsutvalget

larsv@statoil.com

+47 98042763

Sarah Kristin Tollevik

Sarah Kristin Tollevik

Nestleder Ungdomsutvalget

sakt@statoil.com

+47 98042763

Christian Heggøy Foldnes

Christian Heggøy Foldnes

Nestleder Bergen, Styremedlem Ungdomsutvalget

chfol@statoil.com

Simona Aleksandraviciute

Simona Aleksandraviciute

Styremedlem Ungdomsutvalget, Ungdomstillitsvalgt Kårstø

salek@statoil.com

Veronica B. Jensen

Veronica B. Jensen

Styremedlem Ungdomsutvalget

verje@statoil.com

Erlend Hummelsund

Erlend Hummelsund

Styremedlem Ungdomsutvalget, Ungdomstillitsvalgt Mongstad

ehum@statoil.com

Mattias Bergdal

Mattias Bergdal

Informasjonsansvarlig Ungdomsutvalget

André Ivabakken Bjørsnøs

André Ivabakken Bjørsnøs

Styremedlem Ungdomsutvalget

Ulla Telnes

Ulla Telnes

Styremedlem Ungdomsutvalget

Ida Strømsvåg

Ida Strømsvåg

Ungdomstillitsvalgt Trøndelag

idst@statoil.com

Benjamin Harestad

Benjamin Harestad

Ungdomstillitsvalgt Trøndelag

bhare@statoil.com

Nyheter unge medlemmer

Etter flere år uten ansettelser på norsk sokkel løsner det endelig. Mer enn 50 stillinger innen fagene Prosess (inklusiv laboratorie), Mekanisk, Automasjon, Elektro og Logistikk PEMAL vil bli ansatt hvert år fremover. Les mer her!

Årsmøte for ungdomsutvalget i Industri Energi Statoil

Lørdag 11.- og søndag 12. mars avholdt ungdomsutvalget i Industri Energi årsmøte i Stavanger. Her ble det valgt nytt ungdomsutvalg og ny handlingsplan ble vedtatt.

Gratis medlemskap for alle lærlinger i Statoil!

Dette ble vedtatt av årsmøtet i Industri Energi Statoil tidligere i år. På årsmøtet den 19-20. april ble det vedtatt at kontingent for lærlinger på 10 kroner skal dekkes i sin helhet av Industri Energi Statoil.

Forkonferanse og Ungdomskonferanse utført!

Ungdomskonferansen 2016 er vel overstått! Statoil var som før veldig godt representert med ca. 40 av totalt 200 deltakere. Ungdomsutvalget til Industri Energi Statoil arrangerte en forkonferanse torsdagen før konferansehelgen. Her deltok mesteparten av ungdommene fra Statoil, som skulle på ungdomskonferansen.