Industri Energi Statoil støtter Kaefer i deres kamp for en lokal avtale.

onsdag 13. september 2017

De Kaefer ansatte trenger støtte og oppmuntring i deres kamp for å få på plass en lokal avtale som de kan akseptere! 

Kaefer sin ledelse har tidligere i år sagt opp den lokale avtalen med sin klubb 
Det ble heller ikke enighet I deres lokale lønnsoppgjør.
To ganger har bedriftens tilbud blitt stemt ned av klubbens medlemmer gjennom uravstemning. Begge gangene har nei – resultatet vært på ca 93 % og ca 81 %.
Det medførte dagsing fra 29.8 kl 07:00, som igjen betyr 100% tilstedeværelse, med 45% arbeid.
Lønnstilbudene har ligget noen få kroner over garantifortjenesten, men inkluderer ikke etterbetaling for 2016-oppgjøret. 5 kr over to år er svært lavt. Utover lønnsspørsmålet har de heller ikke fått noen tilfredsstillende løsning verken på jobbreiser, arbeidstid/arbeidsplan, ventelønn, tillitsvalgtavtale eller årsverksavregning.

Installasjoner som er berørt:
Troll A/B/C
Åsgard A/B
Kristin
I tillegg vil Mongstad og Kårstø bli berørt.

Industri Energi Statoil støtter våre kollegaer i denne kampen, og håper de når fram med en anstendig avtale som arbeiderne kan leve av!

Del