Levetidsforlengelse for Veslefrikk

mandag 11. september 2017

Industri Energi Statoil har fått informasjon om at Veslefrikk lisensen har godkjent levetidsforlengelse VFR til 2025.

Sokkelforeningen i Industri Energi har i mange år arbeidet for å forlenge levetiden til Veslefrikk – sammen med Veslefrikk ledelse og myndighetene. Saken dukket først opp i 2011, når flertallet av lisenseierne ikke ønsket å investere i A-20 brønnen. Etter at vi sammen med forbundet, tok opp saken sammen med myndighetene snudde flertallet i Veslefrikk lisensen og det ble besluttet å bore A-20.

Det hadde mye å si for arbeidsplasser – både for våre egne medlemmer på Veslefrikk, men også for leverandørene sine ansatte.

Statoil og Petek hadde god tro på at brønnen ville levere den gang. Og ba oss om hjelp. Det viste seg i ettertid at det ble en suksess.
På nyåret startet Veslefrikk ledelse et levetidsprosjekt for å opprettholde aktivitet frem til 2025. Våre tillitsvalgte på Veslefrikk og Arbeidsutvalget i IE Statoil Sokkel (AU Sokkel) var veldig interessert og engasjert for å  finne muligheter for å lykkes. Arbeidsutvalget ble også invitert med ut på Veslefrikk for å informere om prosjektet.
Se også nettartikkel – Flere år for Veslefrikk

På sensommeren fikk AU Sokkel informasjon om at selskapet hadde besluttet levetidsforlengelse med de investeringer det medfører.
Det skal vare fram til 2025, og utover det en årlig utsjekk av lønnsomhet.

I dag har AU Sokkel fått informasjon om at alle lisenseierne har godkjent levetidsforlengelsen også.

Det er en merkedag for Veslefrikk.

Det vil bety veldig mye for de som er på Veslefrikk, men også de som indirekte arbeider mot Veslefrikk.
Vi snakker om ca. 200 arbeidsplasser,  det betyr mye i disse dager.
Installasjonen må gjøre en del oppgraderinger for rundt en milliard kroner, som for eksempel Integritet, produksjonsutstyr, oppgradering el styringssystem ol.
Det er en spesielt positiv sak for sikre og trygge arbeidsplassene i et lengre perspektiv, for både våre medlemmer på Veslefrikk, men også i Statoil.

Veslefrikk - Photo Øyvind Hagen (statoil.com)
Del